Regler för att köra race

När det gäller att köra race med bilar i Sverige finns det en hel del regler att följa. Många av dessa regler finns till för att racet ska gå rättvist till och för att alla ska tävla på lika villkor. Det finns dock också en hel del regler som är till för att tävlingarna ska ske på ett så säkert sätt som möjligt. Racing, oavsett bilsort, är en farlig sport och varje år dör flera personer då de krockat eller råkat ut för andra olyckor på banan. Sverige har ett strängt regelverk och kanske är det just på grund av detta som inte fullt lika många dödsolyckor sker här.

Regler för rättvisa

När det gäller regler som finns till för att racet ska gå rättvist till handlar det till exempel om bilarnas prestanda och om vilka delar som används. Det finns till exempel olika regler för olika klasser. I vissa klasser ska bilarna vara av en viss typ och ha ett max antal hästkrafter. Många gånger finns det också krav på hur mycket föraren ska ha kört för att få vara med i en viss klass. Ofta finns det också nybörjarklasser för dem som aldrig kört förut och för de förare som endast kört något enstaka lopp. Det finns också regler gällande hur tung bilen ska vara, och om starten. Det är dessa regler som styr på banan och det finns domare som granskar hela loppet, från start till mål.

Regler för säkerhet

På de svenska tävlingsbanorna finns det också regler som ger förarna större säkerhet ute i fält. Det handlar till exempel om att alla förare och passagerare ska ha hjälm, viss utrustning ska finnas och man ska ha speciella kläder på sig. Säkerhetsreglerna säger också att en ansvarig ska titta igenom varje bil innan tävlingen startar och ge den godkänt. Det ska till exempel kontrolleras att stolarna är godkända, att det finns bälten och att bilen inte har lösa eller vassa detaljer som kan skada någon. Den ansvarige ska också gå igenom förarens utrustning och se till att kläder och hjälm är godkända. Det är viktigt att detta arbete görs ordentligt och kontrollen kan ofta ta en del tid. Om man inte fått godkänt får man inte starta i loppet och det lönar sig alltså inte att komma till tävlingen i sista minuten och hoppas på att man ska kunna hoppa över kontrollen och få starta direkt i loppet.